---}--}@ Arşivime Hoş Geldiniz,Benim Beğendiklerimi Umarım Siz de Beğenirsiniz... Resimler ve Yazılar Forumlardan Alıntıdır..

İmam Aliyyü’r-Rızâ ne güzel buyurur:
“Cenâb-ı Hakk‟ın dostlarına sunduğu bir mânevî şerbet vardır ki,
onlar bu şerbeti içince kendilerinden geçerler,
kendilerinden geçince coşarlar,
coşunca tertemiz olurlar,
tertemiz olunca erir giderler,
eridiler mi ihlâsa ererler,
ihlâsa erince ulaşırlar,
ulaşınca dostlarına kavuşurlar,
kavuşunca da sevgilileri ile aralarında ayrılık kalmaz.”
***
Hazret-i Mevlânâ şöyle buyurur:
“Allâh ile bulunmak, Allâh ile beraber olmak isteyen kişi, Allâh‟ın dostları olan velîlerin huzurunda otursun.”
“Çünkü dost, dostla beraber oturunca, yüz binlerce sır levhası açılır ve okunur!”
***
Bir şâir de şöyle der:
“Birkaç kişi çok az zaman için bile olsa, bir araya gelip, Hak‟tan,
hakîkatten bahsederlerse, bulundukları yere gökler secde eyler!..”
***
Şeyh Sâdî de, ilâhî tecellîye mazhar olmuş, kendini tam mânâsıyla dünyevî isteklerinden arındırmış dost için şunları yazmıştır:
“Dostların yüzünü görmek, yarasından taze kan sızan gönül ehline MERHEM gibidir.”

0 yorum:

*******

Followers

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

************
blogger counter

View My Stats *************************************

widget
**************

****************************free counters