---}--}@ Arşivime Hoş Geldiniz,Benim Beğendiklerimi Umarım Siz de Beğenirsiniz... Resimler ve Yazılar Forumlardan Alıntıdır..

Tedbîrini terk eyle takdîri hüdâ’nındır
Sen yoksun o varlıkta hep vehm-i gümânındır
Birden bire bul aşkı bu tuhfe bulanındır
Devrân olalı devrân erbâb-ı sefânındır

Âşıkta keder neyler gam halk-ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr-i mügân’ındır

Meyhâneyi seyrettim uşşâğa mutâf olmuş
Teklîf-i tekellüften sükkân-ı muâf olmuş
Gam sohbeti yâd olmuş meşrepleri sâf olmuş
Pür neşe olup meclis bî-havf-i hılâf olmuş

Âşıkta keder neyler gam halk-ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr-i mügân’ındır

Ey dil sen o dildâre lâyık değilsin yâ
Dâvây-ı muhabbette sâdık mı değilsin yâ
Özrü Azrâ’nın vâmık mı değilsin yâ
Bu gam ne gezer sende âşık mı değilsin yâ

Âşıkta keder neyler gam halk-ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr-i mügân’ındır

Mahzun idi bir gün dil meyhâne-i mânâ’da
İnkâra döşenmiştim efkâr düşüp yâda
Bir pir gelip nâgâh pend etti alel-âde
Al destine bir bâde derd-i gâmı ver yâde

Âşıkta keder neyler gam halk-ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr-i mügân’ındır

Bir bâde çek efzûn kalıp mecliste zeberdest ol
Atma ayağın taşra meyhânede pâ-best ol
Alçağa akar sular pây-i hümâ düş mest ol
Pür cûş olayım dersen Gâlip gibi ser-mest ol

Âşıkta keder neyler gam halk-ı cihanındır
Koyma kadehi elden söz pîr-i mügân’ındır

0 yorum:

*******

Followers

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

************
blogger counter

View My Stats *************************************

widget
**************

****************************free counters